Opublikowano:

wirtualizacja – wydajnosc dyskow

wydajność dysków Bonnie++:

EG AMD – Proxmox – 16G RAM

Kod:

Version 1.03d      ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
                    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP
nsxxxx.ovh 32040M 54356  91 95263  16 45810  6 58750  91 112011  7 343.6  0
                    ------Sequential Create------ --------Random Create--------
                    -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
                16 +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++ +++
nsxxxx.ovh.net,32040M,54356,91,95263,16,45810,6,58750,91,112011,7,343.6,0,16,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++


KVM :
ubuntu server
Image Format: raw
Disk type: scsi
filesystem: ext3
RAM 2048M

Kod:

Version  1.96      ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
Concurrency  1    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP
xxxxxxxxxxxx    4G  567  87  4397  1 39794  7  3999  97 913490  78  2903 122
Latency            15733us  57276ms    5413ms    2155us    9163us    2504ms
Version  1.96      ------Sequential Create------ --------Random Create--------
xxxxxxxxxxxx      -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
                16 17648  22 +++++ +++ 20644  21 19665  26 +++++ +++ 24088  23
Latency            15019us    437us    455us    512us    221us    106us
1.96,1.96,xxxxxxx,1,1286988034,4G,,567,87,4397,1,39794,7,3999,97,913490,78,2903,122,16,,,,,17648,22,+++++,+++,20644,21,19665,26,+++++,+++,24088,23,15733us,57276ms,5413ms,2155us,9163us,2504ms,15019us,437us,455us,512us,221us,106us


wydajnosc "zerowa" w KVM…

Jak przyspieszyc KVM ? potrzebuje jedna VM z osobnym jajkiem…