Opublikowano:

proftpd + ssl problem

Mam problem z jak dobrze zrozumiałem loga z filezilly z odczytaniem listy katalogów jak jestem połączony przez szyfrowane połaczenie.
Do konfiguracji użyłem opisu z – http://www.techit.pl/Artykuly/Jak-za…uksem,296.html

Kod:

Połączenie nawiązanie, oczekiwanie na wiadomość powitalną...
Odpowiedź    220 ProFTPD 1.3.2c Server (Debian)
Polecenie:    AUTH TLS
Odpowiedź    234 AUTH TLS successful
Status:    Inicjowanie TLS...
Status:    Weryfikacja certyfikatu...
Polecenie:    USER admin
Status:    Połączenie TLS/SSL nawiązane.
Odpowiedź    331 Password required for admin
Polecenie:    PASS ********
Odpowiedź    230 User admin logged in
Polecenie:    SYST
Odpowiedź    215 UNIX Type: L8
Polecenie:    FEAT
Odpowiedź    211-Features:
Odpowiedź    MDTM
Odpowiedź    MFMT
Odpowiedź    AUTH TLS
Odpowiedź    UTF8
Odpowiedź    MFF modify;UNIX.group;UNIX.mode;
Odpowiedź    MLST modify*;perm*;size*;type*;unique*;UNIX.group*;UNIX.mode*;UNIX.owner*;
Odpowiedź    PBSZ
Odpowiedź    PROT
Odpowiedź    LANG pl-PL*
Odpowiedź    REST STREAM
Odpowiedź    SIZE
Odpowiedź    211 End
Polecenie:    OPTS UTF8 ON
Odpowiedź    200 UTF8 set to on
Polecenie:    PBSZ 0
Odpowiedź    200 PBSZ 0 successful
Polecenie:    PROT P
Odpowiedź    200 Protection set to Private
Status:    Połączono
Status:    Uzyskiwanie listy katalogów...
Polecenie:    PWD
Odpowiedź    257 "/" is the current directory
Polecenie:    TYPE I
Odpowiedź    200 Type set to I
Polecenie:    PASV
Odpowiedź    227 Entering Passive Mode (188,165,229,58,208,165).
Polecenie:    MLSD
Błąd:    GnuTLS error -9: A TLS packet with unexpected length was received.
Status:    Serwer niepoprawnie zakończył połączenie TLS
Błąd:    Przesyłanie przerwane: ECONNABORTED - Connection aborted
Odpowiedź    150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
Błąd:    Połączenie zakończone przez serwer
Błąd:    Nie udało się otrzymać listy katalogów


Jak łącze sie przez ftp nie przez ftps to wszystko działa.