Opublikowano:

[pilne] server down prośba o pomoc

hej, padł mój serwer a ja nie wiem co mam robić…
najpierw dostałem taki message

Cytat:

Message from syslogd@ at Mon Nov 21 17:04:34 2011 …
sw1 kernel: Oops: 0000 [#1] SMP

Message from syslogd@ at Mon Nov 21 17:04:34 2011 …
sw1 kernel: last sysfs file: /sys/devices/virtual/net/virbr0/address

Message from syslogd@ at Mon Nov 21 17:04:34 2011 …
sw1 kernel: Stack:

Message from syslogd@ at Mon Nov 21 17:04:34 2011 …
sw1 kernel: Call Trace:

Message from syslogd@ at Mon Nov 21 17:04:34 2011 …
sw1 kernel: CR2: 00000008000000ab
Message from syslogd@ at Mon Nov 21 17:04:34 2011 …

sw1 kernel: Code: 00 55 48 89 e5 48 83 ec 30 4c 89 6d e8 4c 89 7d f8 49 89 f5 48 a 00 00 00 25 00 f0 00 00 3d 00 40 00 00 74 19


wymieniono ram
a teraz uruchamia się co 3 restart a po uruchomieniu praktycznie od razu pada

w dmesg nie ma nic
technicy ovh mówią żeby zdiagnozować software ale serwer działał a po wymianie nie chce wstać

messages :

Cytat:

Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda3): Using r5 hash to sort names
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda1): found reiserfs format "3.6" with standard journal
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda1): using ordered data mode
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda1): journal params: device sda1, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda1): checking transaction log (sda1)
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda1): replayed 1 transactions in 0 seconds
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: REISERFS (device sda1): Using r5 hash to sort names
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: Adding 24574972k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:24574972k
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: warning: process `kudzu’ used the deprecated sysctl system call with 1.23.
Nov 21 19:38:09 sw1 kernel: warning: `dbus-daemon’ uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
Nov 21 19:38:18 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=93.118.246.68 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=9443 PROTO=UDP SPT=62088 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:38:22 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=188.182.50.174 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=29515 PROTO=UDP SPT=64748 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:38:28 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=86.26.64.37 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=18047 PROTO=UDP SPT=61362 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:38:38 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=46.242.48.78 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=21115 PROTO=UDP SPT=4254 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:38:45 sw1 kernel: Firewall: *TCP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.225.112 DST=208.83.137.117 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=18432 DF PROTO=TCP SPT=59611 DPT=2703 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 19:38:48 sw1 kernel: Firewall: *TCP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.225.112 DST=208.83.137.117 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=18433 DF PROTO=TCP SPT=59611 DPT=2703 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 21 19:38:50 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=46.151.136.5 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=9824 PROTO=UDP SPT=53752 DPT=27016 LEN=33
Nov 21 19:38:50 sw1 gpm[7931]: *** info [startup.c(95)]:
Nov 21 19:38:50 sw1 gpm[7931]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: daemon started on sw1.it-joan.pl – csf v5.41 (DirectAdmin)
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: CSF Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: IPv6 Enabled…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: LOAD Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Country Code Lookups…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: System Integrity Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Exploit Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Directory Watching…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Email Relay Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Temp to Perm Block Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Port Scan Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Account Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: SSH Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: SU Tracking…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Watching /var/log/maillog…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Watching /var/log/messages…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Watching /var/log/secure…
Nov 21 19:38:50 sw1 lfd: Watching /var/log/httpd/error_log…
Nov 21 19:38:56 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=31.18.178.143 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=26941 PROTO=UDP SPT=19287 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:38:58 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=77.20.160.117 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=4213 PROTO=UDP SPT=56739 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:00 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=83.36.89.84 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=3264 PROTO=UDP SPT=64503 DPT=27016 LEN=33
Nov 21 19:39:00 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=83.36.89.84 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=3268 PROTO=UDP SPT=64503 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:02 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=77.20.160.117 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=4410 PROTO=UDP SPT=52840 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:09 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=188.182.50.174 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=30436 PROTO=UDP SPT=65280 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:12 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=88.8.68.143 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=22570 PROTO=UDP SPT=49705 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:12 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=88.8.68.143 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=22659 PROTO=UDP SPT=49705 DPT=27016 LEN=33
Nov 21 19:39:15 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=195.174.66.27 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=23887 PROTO=UDP SPT=57254 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:15 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=195.174.66.27 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=23925 PROTO=UDP SPT=57254 DPT=27016 LEN=33
Nov 21 19:39:19 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=46.107.60.119 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=61946 PROTO=UDP SPT=2601 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:20 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=79.167.22.247 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=18468 PROTO=UDP SPT=62624 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:22 sw1 kernel: Firewall: *UDP_IN Blocked* IN=eth0 OUT= MAC=00:30:48:fd:7d:1a:ec:30:91:e0:df:80:08:00 SRC=79.167.22.247 DST=188.165.225.112 LEN=53 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=18525 PROTO=UDP SPT=62653 DPT=27015 LEN=33
Nov 21 19:39:23 sw1 proftpd[7999]: ks312815.kimsufi.com – ProFTPD 1.3.1 (stable) (built Mon Dec 3 11:54:25 MST 2007) standalone mode STARTUP
Nov 21 19:39:24 sw1 kernel: virbr0: starting userspace STP failed, starting kernel STP
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: started, version 2.45 cachesize 150
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: DHCP, IP range 192.168.122.2 — 192.168.122.254, lease time 1h
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: reading /etc/resolv.conf
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: using nameserver 213.186.33.99#53
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: using nameserver 194.204.159.1#53
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: using nameserver 127.0.0.1#53
Nov 21 19:39:24 sw1 dnsmasq[8128]: read /etc/hosts – 4 addresses
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Found user ‚avahi’ (UID 70) and group ‚avahi’ (GID 70).
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Successfully dropped root privileges.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: avahi-daemon 0.6.16 starting up.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns!
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Successfully called chroot().
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Successfully dropped remaining capabilities.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: No service found in /etc/avahi/services.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: New relevant interface virbr0.IPv6 for mDNS.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv6 with address fe80::d4ac:78ff:fe0a:264e.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::230:48ff:fefd:7d1a.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 188.165.180.95.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Network interface enumeration completed.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for fe80::d4ac:78ff:fe0a:264e on virbr0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for fe80::230:48ff:fefd:7d1a on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.95 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.94 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.93 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.92 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.91 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.90 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.89 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.190 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.189 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.188 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.187 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.186 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.185 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.184 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.183 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.182 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.181 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.180 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.179 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.178 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.180.88 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 178.33.49.92 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 176.31.212.177 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering new address record for 188.165.225.112 on eth0.
Nov 21 19:39:24 sw1 avahi-daemon[8130]: Registering HINFO record with values ‚X86_64’/’LINUX’.
Nov 21 19:39:24 sw1 kernel: Firewall: *UDP6OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:0230:48ff:fefd:7d1a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=220 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=180
Nov 21 19:39:24 sw1 kernel: Firewall: *UDP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.180.95 DST=224.0.0.251 LEN=1080 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=1060
Nov 21 19:39:24 sw1 kernel: Firewall: *UDP6OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:0230:48ff:fefd:7d1a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=220 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=180
Nov 21 19:39:24 sw1 kernel: Firewall: *UDP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.180.95 DST=224.0.0.251 LEN=1080 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=1060
Nov 21 19:39:25 sw1 kernel: Firewall: *UDP6OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:0230:48ff:fefd:7d1a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=220 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=180
Nov 21 19:39:25 sw1 kernel: Firewall: *UDP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.180.95 DST=224.0.0.251 LEN=1080 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=1060
Nov 21 19:39:25 sw1 kernel: Firewall: *UDP6OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:0230:48ff:fefd:7d1a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=183 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=143
Nov 21 19:39:25 sw1 kernel: Firewall: *UDP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.180.95 DST=224.0.0.251 LEN=833 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=813
Nov 21 19:39:25 sw1 kernel: Firewall: *UDP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.180.95 DST=224.0.0.251 LEN=106 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=86
Nov 21 19:39:25 sw1 avahi-daemon[8130]: Server startup complete. Host name is sw1.local. Local service cookie is 1589799264.
Nov 21 19:39:25 sw1 kernel: Firewall: *UDP6OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:0230:48ff:fefd:7d1a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=94 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=54
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: smartd version 5.38 [x86_64-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Configuration file /etc/smartd.conf parsed.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], opened
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], enabled SMART Attribute Autosave.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], enabled SMART Automatic Offline Testing.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], opened
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], enabled SMART Attribute Autosave.
Nov 21 19:39:25 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], enabled SMART Automatic Offline Testing.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], opened
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], enabled SMART Attribute Autosave.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], enabled SMART Automatic Offline Testing.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], opened
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], enabled SMART Attribute Autosave.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], enabled SMART Automatic Offline Testing.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], opened
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_00], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], opened
Nov 21 19:39:26 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:27 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_01], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:27 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], opened
Nov 21 19:39:27 sw1 kernel: Firewall: *UDP_OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=188.165.180.95 DST=224.0.0.251 LEN=598 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=578
Nov 21 19:39:27 sw1 kernel: Firewall: *UDP6OUT Blocked* IN= OUT=eth0 SRC=fe80:0000:0000:0000:0230:48ff:fefd:7d1a DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=262 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=222
Nov 21 19:39:27 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], not found in smartd database.
Nov 21 19:39:27 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_02], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Nov 21 19:39:27 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], opened
Nov 21 19:39:27 sw1 smartd[8212]: Device: /dev/twa0 [3ware_disk_03], not found in smartd database.