Opublikowano:

Oferta serwerów dedykowanych 2011 4/4

… ciąg dalszy posta 3/4 …

Przejdźmy do opcji.

FTP Backup 100G

W ramach każdego serwera macie do dyspozycji 100GB
przestrzeni na kopię zapasową na serwerze FTP.

IP RIPE

Domyślnie w ofercie są 4 adresy IP. Jest możliwość
aktywacji aż do 256 adresów IP. Bez dodatkowych IP
nie można korzystać z wirtualizacji.

Opcja KVM na IPMI

Aby mieć dostęp do serwera i nim administrować,
nawet gdy odłączyliście dostęp do sieci, możecie
korzystać z opcji KVM. Jest on zintegrowany z płytą
główną w ofercie EG i MG. Opcja ta będzie zawarta w opcji
‚zastosowanie profesjonalne’.

Wirtualna szafa

Będziecie mogli stworzyć prywatną sieć między waszymi
serwerami. Po co? Jeśli korzystacie z wirtualizacji,
przypisujecie adres IP do wirtualnej maszyny. W ramach
opcji vrack możecie przenosić VM z jednego serwera dedykowanego
na inny bez wykonywania operacji takich jak konfiguracja
sieci. Jest to VLAN i można robić, co się chce:
heartbeat, NAS, ip prywatne, vMotion.

Load Balancing

Oferta IP LB nie będzie dostępna w ofercie 2011.
Jest to opcja darmowa, która nadal będzie dostępna
w RBX1/2/3. W RBX4 i P19 nie możemy zintegrować tej
opcji. Zamiast tej opcji będziecie mieć do wyboru:
korzystanie z wirtualnej szafy i aktywacja LB poprzez
karty hardware ACE lub poczekać kilka tygodni na
zintegrowanie opcji LB, którą zaproponujemy na porcie
80,443 ze zintegrowanym SSL’em.

Firewall i VPN

Oferta 3 firewalli ASA 5505, 5510 i 5520 pozwoli
pozwoli na skorzystanie z z firewallingu aż do 700Mbps.

Dystrybucje

Proponujemy dystrybucje przeznaczone do wirtualizacji,
instalowania stron www i dystrybucje czyste. Linux, windows
i freebsd.

…. ciąg dalszy w poście 5/4 …