Opublikowano:

Apache / htaccess

Witam,
na serwerze dedykowanym kimsufi / gentoo / apache. mam taki problem:

po wpisaniu w .htaccess np:

Kod:

<IfModule mod_rewrite.c>
</IfModule>


lub:

Kod:

Option +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule (.*) http://test.pl/


dostaję błąd #500, ogólnie żadna dyrektywa wydaje się nie działać

po wykonaniu polecenia:

Kod:

> /usr/local/apache/bin/httpd -l


dostaję:

Kod:

Compiled in modules:
  core.c
  mod_access.c
  mod_auth.c
  mod_include.c
  mod_deflate.c
  mod_log_config.c
  mod_env.c
  mod_expires.c
  mod_headers.c
  mod_setenvif.c
  mod_ssl.c
  prefork.c
  http_core.c
  mod_mime.c
  mod_status.c
  mod_autoindex.c
  mod_asis.c
  mod_info.c
  mod_suexec.c
  mod_cgi.c
  mod_negotiation.c
  mod_dir.c
  mod_imap.c
  mod_actions.c
  mod_userdir.c
  mod_alias.c
  mod_rewrite.c
  mod_so.c


dyrektywy dla hosta (rexit.pl):

Kod:

<VirtualHost 213.251.184.69:80>
    ServerAdmin webmaster@rexit.pl
    DocumentRoot /home/skarzysk/www
    SuexecUserGroup skarzysk users
    ServerName www.rexit.pl
    ServerAlias rexit.pl
    CustomLog logs/skarzysk-access_log combined
    ScriptAlias /cgi-bin/ /home/skarzysk/cgi-bin/
    AddHandler x-httpd-php5 .php
    <Directory />
        AllowOverride
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch Includes ExecCGI FollowSymLinks
        AllowOverride All
    </Directory>
        <Directory *>
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch Includes ExecCGI FollowSymLinks
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>


Będę bardzo wdzięczny za pomoc