Opublikowano:

Xampp i uprawnienia LINUX pomocy

1. Oto mój problem z xamppem Kod: Starting XAMPP for Linux 1.7... XAMPP: Another web server daemon is already running. XAMPP: Starting MySQL... XAMPP: Another FTP daemon is already running. XAMPP for Linux started. Pokazuje mi się tylko Its Works a powinna się pokazać strona xamppa 2. Jak nadać uprawnienia dla katalogów i plików bo nie mogę usuwać/modyfikować plików Dodam że to server dedykowany ubutu z ovh Czytaj dalej...

Opublikowano:

php5-gd – imagerotate

Witam Standardowe "zainstalowanie" php5-gd (php 5.2) uniemożliwia korzystanie z takich funkcji jak np. imagerotate … Słyszałem, że podobno trzeba zaktualizować php do 5.3 … Czy może wiecie jak skutecznie rozwiązać ten problem z php5-gd …? Czytaj dalej...

Opublikowano:

Dysk

Cześć. Otóż w swoim Kim mam taki dysk. Kod: ks359507:~# smartctl -a /dev/sda smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/ === START OF INFORMATION SECTION === Model Family:    Seagate Barracuda 7200.10 family Device Model:    ST3250310AS Serial Number:    9RY2QHW3 Firmware Version: 3.AAF User Capacity:    250,059,350,016 bytes Device is:        In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is:  7 ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated Local Time is:    Mon Jan 31 00:30:32 2011 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity                                         was completed without error.                                         Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status:      (  0) The previous self-test routine completed                                         without error or no self-test has ever                                         been run. Total time to complete Offline data collection:          Czytaj dalej...

Opublikowano:

Prace nabierają kształtów

Witam, Jak już wcześniej mówiliśmy, kończymy prace dotyczące sieci. W tym tygodniu ukończyliśmy 90% największych prac. Od tej chwili routing Roubaix jest skupiony na dwóch dużych routerach ASR 9010, które obsługują łącznie 1.2Tbps. Między Roubaix i resztą świata mamy 620Gbps. W tym tygodniu przekroczyliśmy 380Gbps transferu wychodzącego do Internetu wygenerowanego przez 90000 serwerów Ovh. Nowość: mamy około 50Gbps ruchu wewnętrznego między serwerami i wartość ta wzrasta z miesiąca na miesiąc. Widać więc, że nasi klienci budują infrastruktury i klastry bazując na kilku serwerach w różnych serwerowniach i tworzą połączenia między tymi serwerami. Wszystkie te prace w sieci pozwoliły nam lepiej zrównoważyć istniejące już łącza między Roubaix i Londynem/Amsterdamem/ Frankfurtem/Paryżem. Dodaliśmy 1 router w Amsterdamie i 1 we Frankfurcie. Mamy 2x(4x10G) na Amsix i 2x(4x10G) na Decix. Zwiększyliśmy wydajność Sfinxa w Paryżu do 2x10G. Połączenie do Mediolanu, Warszawy i Madrytu jest lepiej zrównoważone ale musimy wykonać jeszcze kilka prac. Wynik zawodów: wygraliśmy około 100Gbps między Roubaix i "resztą świata" centralizując routing. Sieć: http://weathermap.ovh.net/backbone Teraz pozostaje nam kilka prac związanych ze zwiekszeniem wydajności. Prace, które będziemy wykonywać w Europie (poza Roubaix): – zwiększenie wydajności peeringu z Orange poprzez peeringi regionalne w Lille, Lyonie i Bordeaux. Mamy 2x(2x10G) w Paryżu a mówimy o dodatkowych 3x(1x10G). – W Londynie musimy przenieść główny POP z Global Switch do Telehouse. Dodamy 2. router i zwiększymy wydajność do LINX i USA. – w Warszawie zwiększymy wydajność w PLIX do 4x10Gbps – zwiększenie wydajności między Amsterdamem/Warszawą i Czytaj dalej...

Opublikowano:

cela prend forme

Bonjour, Comme on avait déjŕ dit, on est en train de terminer les travaux réseaux. Cette semaine nous avons fini les 90% de gros travaux. Désormais tout le routage de Roubaix est centralisé sur 2 gros routeurs ASR 9010 qui une capacité totale de 1.2Tbps. Entre Roubaix et "le reste du monde" nous avons 620Gbps de capacité. Cette semaine, nous avons dépassé 380Gbps de trafic sortant vers Internet généré par les 90’000 serveurs qu’Ovh héberge. Chose nouvelle: nous avons environ 50Gbps de trafic interne entre vos serveurs et cela augmente chaque mois. Ceci montre que nos clients construisent les infrastructures et les clusters se basant sur plusieurs serveurs dans différents datacentres et font communiquer tous ces serveurs ensemble. Tous ces travaux réseaux nous ont permit aussi de mieux équilibrer les liens existant entre Roubaix et London/ Amsterdam/Frankfurt/Paris. Nous avons ajouté 1 routeur ŕ Amsterdam et 1 ŕ Frankfurt. Nous avons 2x(4x10G) sur Amsix et 2x(4x10G) sur Decix. Nous avons augmenté la capacité de Sfinx ŕ Paris vers 2x10G. La connexion vers Milano, Varsovie et Madrid est mieux équilibré aussi mais on doit faire encore quelques travaux. Résultat des courses: on a gagné environ 100Gbps de capacité entre Roubaix et "le reste du monde" juste en centralisant le routage. Le réseau: http://weathermap.ovh.net/backbone Maintenant il nous reste l’affinage mais aussi quelques augmentations de capacité. En dehors de Roubaix, en Europe il nous reste: – augmentation de capacité de peering avec Orange via les peerings régionaux ŕ Lille, Lyon et Bordeaux. Nous avons 2x(2x10G) ŕ Paris et on parle de 3x(1x10G) en plus. – ŕ London, nous devons transférer le POP principal de Global Switch vers Telehouse. Nous allons ajouter un 2čme routeur e Czytaj dalej...

Opublikowano:

Exchange – oficjalna wersja beta

Witam, Od około 10 dni mamy wersję beta usługi Prywatny Exchange dla firm. Myślimy o tym, aby szybko wprowadzić usługę. Aby to zrobić, musimy poszerzyć beta, aby bardziej obciążyć infrastrukturę. Używamy usługi "privateCloud", aby zaproponować Exchange i nie możemy przeciążyć pCC… Szukamy więc … 1000 beta-testerów usługi Prywatnego Exchange. Na każdym Prywatnym Exchange można zainstalować minimum 1000 kont email z synchronizacja komórkową, itp. Testy są darmowe. Jeśli interesuje Was taka oferta, możecie zapisać się na listę mailingową exchange@ml.ovh.net poprzez exchange-subscribe@ml.ovh.net następnie zamówić Prywatny Exchange poprzez http://www.ovh.com/fr/emails/prive/ Usługa będzie dostarczana w poniedziałek i we wtorek. Chcemy uruchomić serwery w tym samym czasie i dzięki temu obciążyć trochę infrastrukturę. Więcej informacji: http://www.ovh.com/fr/emails/ Dzięki za pomoc! Pozdrawiam Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

Exchange Prive beta officielle

Bonjour, Depuis 10 jours environ, on a est en "petite" bęta d’Exchange Privé pour les entreprises. Une centaine d’infrastructure privée sont en fonctionnement et on pense affiner l’offre trčs rapidement. Pour cela, nous avons besoins d’élargir la bęta pour "charger" plus l’infrastructure. Nous utilisons le "privateCloud" pour proposer de l’Exchange et nous avons du mal ŕ surcharger le pCC … :) On cherche donc … je ne sais pas … 1000 bęta testeurs pour l’Exchange Privé. Sur chaque Exchange Privé on peut héberger au minimum 1000 comptes emails avec la syncro mobile etc … C’est gratuit. Si cela vous intéresse, merci de vous abonner sur la mailing list exchange@ml.ovh.net via exchange-subscribe@ml.ovh.net puis de commander votre infra Exchange Privé via http://www.ovh.com/fr/emails/prive/ Les livraisons vont se faire Lundi et Mardi. On souhaite concentrer toutes les livraisons et "charger" aussi l’infra avec les livraisons. En savoir plus: http://www.ovh.com/fr/emails/ Merci pour votre aide ! Amicalement Octave Czytaj dalej...

Opublikowano:

Backup serwera …

Witam Z jakich katalogów i plików powinno się robić optymalny backup aby wrazie padnięcia serwera można było odtworzyć wszystkie dane (konfigurację) serwera …? Chodzi mi oczywiście o partycję ROOT bo to, że trzeba zrobić bakup /home to już wiem ;) Czytaj dalej...

Opublikowano:

Partycja /home …?

Witam Partycje na moim dysku (250Gb) wyglądają następująco: / 9,77Gb /home 222GB virtual memory 577Mb Po wpisaniu du -hs /home otrzymuję informacje, że jest dostępne tylko 2,1Gb Dysk jest zapełniony tylko w 10% więc skąd taka mała wielkość /home …? Proszę o pomoc jak zwiększyć wielkość /home lub jak skonfigurować serwer abym miał dostęp do partycji /home o wielkości faktycznej 222Gb … Obecnie mam same problemy z serwerem bo brakuje mi ciągle miejsca na www, mysql itp (wszystkie pliki sa na /home), a przecież jest to największa partycja i z ilością miejsca na pliki nie powinno być problemu ….. Pozdrawiam Czytaj dalej...

Opublikowano:

Zamówienie EG BO 2010

Pytanie do OVH. Czy istnieje możliwość realizacji zamówienia na 10-20x EG BO 2010, ale z dyskami innymi niż Seagate? Poruszam temat na forum, bo 2 miesiące temu zamówiłem 10x EG BO 2010 gdzie w każdym siedziały dyski Seagate (Device Model: ST31500341AS, Firmware Version: CC1H) i do tej pory w dwóch serwerach wymieniony był już komplet dysków i w kolejnych dwóch przygotowujemy się do podobnej operacji. Dla kontrastu podam, że przez trzy lata na 40 innych serwerach (każdy z 2x750GB na pokładzie) wymieniłem jedynie – o ile mi pamięć nie szwankuje – 4 albo 5szt dysków. W takim świetle moje pierwotne pytanie wydaje się być zasadne. :-) Czytaj dalej...

Opublikowano:

Aktualizacja kernela CentOS

Witam, mam problem z aktualizacją kernela w CentOS 5.5. Czy próbuję wykonać aktualizację przez polecenie yum list /kernel czy przez yum kernel-smp wywala mi błędy, nawet nie zaczyna pobierać kernela. Może mi ktoś powiedzieć jak na serwerach OVH aktualizuje się kernel? Konkretnie wyświetla mi coś takiego: Kod: Loaded plugins: fastestmirror Determining fastest mirrors Traceback (most recent call last):   File "/usr/bin/yum", line 29, in ?     yummain.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True)   File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 309, in user_main     errcode = main(args)   File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 178, in main     result, resultmsgs = base.doCommands()   File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 345, in doCommands     self._getTs(needTsRemove)   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/depsolve.py", line 101, in _getTs     self._getTsInfo(remove_only)   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/depsolve.py", line 112, in _getTsInfo     pkgSack = self.pkgSack   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 661, in <lambda>     pkgSack = property(fget=lambda self: self._getSacks(),   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 501, in _getSacks     self.repos.populateSack(which=repos)   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/repos.py", line 232, in populateSack     self.doSetup()   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/repos.py", line 79, in doSetup     self.ayum.plugins.run('postreposetup')   File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/plugins.py", line 179, in run     Czytaj dalej...