Opublikowano:

Szczęśliwego Roku 2011

Witam, Już po raz 12. mam przyjemność życzyć Wam w imieniu dreamTeamu OVH Szczęśliwego Nowego Roku 2011. W życiu zawodowym podejmowania nowych działań, nowych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji. I radości w życiu osobistym. Rok 2010 był dla nas rokiem, w którym zaczęliśmy rozumieć, dlaczego Ovh istnieje i dlaczego rozwija się z sukcesem w różnych częściach Europy. Do tej pory to nie było jasne. Pozwoliło nam to postawić sobie wiele (dobrych) pytań. I dokonać wielu zmian zwłaszcza w wewnętrznej organizacji, tak aby zarządzać wzrostem. Liczba pracowników wzrosła o 50% i będzie rosła w 2011 roku. Stawka staje się wysoka: podtrzymywać charakter Ovh ale z 2 razy, 3 razy lub 10 razy większą liczbą pracowników w różnych częściach Europy. To jest dla nas wyzwanie. Dyskusje wewnętrzne są wzbogacane także dyskusjami z Wami na listach mailingowych i na forum. I mamy nadzieję, że nadal będziecie narzekać jak do tej pory, ponieważ jest to źródłem inspiracji do rozwijania nowych potrzeb. Gdy narzekacie, możemy zmieniać rzeczy na lepsze. W 2010 Ovh kontynuowało inwestycje w ‚fabryki’ i R&D jako dostawca technologii. Ale dopiero w 2011 roku te inwestycje zaczną być dla Was widoczne. Mówimy oczywiście o kontynuowaniu 4 usług Cloud Computing, jak również Ovh Software, xDSL, usługi Global Solutions i Business Services. W 2011 będziemy również finalizować otwarcie filli w USA. Następnie wszystkie pomysły, na które jeszcze nie wpadliśmy … Jeszcze raz: Dobrego i Szczęśliwego Roku 2011, w nadziei, że ta przygoda będzie trwać i trwać … Pozdrawiamy dreamTeam Czytaj dalej...

Opublikowano:

Bonne Annee 2011

Bonsoir, Ça fait 12čme fois que j’ai le plaisir de vous souhaiter, au nom de la dreamTeam d’Ovh, une nouvelle et heureuse année 2011. Professionnellement, de l’activité, des idées nouvelles et de la persévérance dans la réalisation. Et personnellement des joies simples au quotidien. L’année 2010 a été, pour nous, une année oů on a commencé ŕ comprendre pourquoi Ovh existe et se développe partout en Europe avec du succčs. Jusqu’au lŕ ça n’a pas été trčs clair. Ceci nous a permit de se poser beaucoup de (bonnes) questions. Et donc de faire de nouvelles remises en cause notamment dans l’organisation interne et de la maničre dont Ovh doit digérer sa croissance. Notre effectif a fait +50% et nous allons grossir encore en 2011. L’enjeu devient donc de taille: maintenir le magma en fusion pour ne rien perdre de notre ADN mais avec 2 fois, 3 fois ou 10 fois plus de collaborateurs partout en Europe. Ce défis est devenu le notre. La remise en cause est aussi alimentée par les discutions qu’on peut avoir avec vous sur les mailing list et les forums comme en interne. Et on espčre que vous allez continuer ŕ râler comme toujours, car c’est une source d’inspiration pour les nouveaux besoins. Si vous râlez ce qu’on peut faire les choses mieux et il faut qu’on le fasse. En 2010, Ovh a continué ŕ investir dans ses "usines" et la R&D afin de rester pertinent comme fournisseur de briques technologie. Mais c’est seulement en 2011, ces investissements commenceront ŕ devenir visible pour vous. On parle bien sűr de la suite de 4 services Cloud Computing mais aussi d’Ovh Software, xDSL, de la branche Global Solutions et Business Services. En 2011 on devrait aussi finaliser l’ouverture de la filiales au Czytaj dalej...

Opublikowano:

Nowe regulaminy

ee? Czytał ktoś nowe regulaminy które zaakceptował (lub też nie) ? Cytat: ARTYKUŁ 5 Warunki realizacji usług OVH wydzierżawia serwer dedykowany Klientowi na swojej platformie po otrzymaniu wypełnionego przez Klienta formularza zamówienia i płatności. OVH powiadomi Klienta o otrzymaniu zamówienia, płatności oraz poinformuje go o uruchomieniu serwera dedykowanego pocztą elektroniczną. W przypadku nie wysłania tego powiadomienia drogą elektroniczną, umowa nie będzie zawarta. Strony ustalają, iż dla wymiany informacji poprzez pocztę elektroniczną, za datę i godzinę uznają datę i godzinę zapisaną na serwerze OVH, chyba że dowodem przeciwnym zostanie wykazana inna data lub godzina. Informacje te będą zachowane przez OVH przez cały okres trwania umowy. Otrzymanie danych umożliwiających połączenie z serwerem określa datę początkową, od której rozpocznie się realizacja i fakturowanie usługi. Umowa jest zawierana na czas oznaczony z możliwością odnowienia usługi. Kwota płatności dokonanej przez Klienta określa czas trwania umowy. Klient może zamówić do dwóch serwerów dedykowanych miesięcznie na okres jednego miesiąca. W przypadku zamówienia większej liczby serwerów, Klient będzie zobowiązany opłacić zamówione powyżej limitu serwery na minimalny okres jednego roku z góry. Stary archaiczny wpis o którym był już tutaj kiedyś wątek dalej został… Oles ? Kamil ? To przecież naprawdę nie ma sensu i wątpię aby to było egzekwowane. Chyba że naprawdę to chcecie egzekwować ? Cytat: 10.9. Jeżeli łączna przepustowość wszystkich serwerów Klienta przekracza 101Mbps, OVH dołoży wszelkich starań, aby zapewnić właściwą jakość funkcjonowania usług Klienta. Eee, a to brzmi jak by nadal był limit 100Mbps per grupa s Czytaj dalej...

Opublikowano:

konfiguracja binda pod google apps

Witam, moja aktualna konfiguracja: Kod: $TTL 86400 $ORIGIN domena.pl. @      IN      SOA    ns.domena.pl. root.domena.pl. (         2005070901 ; Serial         10800      ; Refresh         3600      ; Retry         2419200    ; Expire         10800 )    ; NXDOMAIN TTL         IN      NS              ns.domena.pl.         IN      NS              ns2.domena.pl.         IN      MX      5      mail.domena.pl. @      IN      A              188.165.239.x www    IN      A              188.165.239.x mail    IN      A              188.165.239.x ftp    IN      CNAME          domena.pl. jak to ustawić, aby poczta działa w google apps oraz jeszcze ten rekord SPF by nie szło do spamu. Z góry dziękuje i pozdrawiam Czytaj dalej...

Opublikowano:

Znowu release 2

Witam Pierwsze pytanie o mały, szybki i bezpieczny webmail-client, co polecacie? (bo SqWebMail z release 2 to jakieś nieporozumienie). Drugie pytanie: wiecie może dlaczego jak chce instalować squirrelmail to release twierdzi że nie mam apache’a ? * Fatal error: Your configuration file sets the server type "Apache" * Fatal error: but the corresponding package does not seem to be installed! * Fatal error: Please "emerge >=www-servers/apache-1.3" or correct your settings. * Fatal error(s) – aborting Pozdrawiam Czytaj dalej...

Opublikowano:

mały test telefonii VoIP

Bonjour, Pour le service de la téléphonie, nous allons activer les nouvelles tranches de numéro qui nous ont été attribuées par l’ARCEP. Ces numéros ont (normalement) été configuré par tous les opérateurs en France afin de nous rediriger le trafic. Mais un petit test ne serait pas de trop. Pouvez vous appeler ces 10 numéros ŕ partir de différents opérateurs (fixe, mobiles) pour confirmer que vous entendez bien le robot annoncer le numéro en question ? Un feedback sous forme "ok tous : france orange mobile" "ok tous : france orange fixe bretagne" "ok tous : espagne telefonica mobile" serait parfait. S’il y a un "ko" merci d’envoyer sur oles@ovh.net votre numéro de téléphone avec lequel vous n’arrivez pas ŕ joindre ces numéros. Ceci nous permettra de contacter l’opérateur en question afin qu’il configure ces nouveaux numéros. Si tout marche, nous allons activer ces 100000 numéros demain matin (et vous allez pouvoir les commander 3 minutes aprčs … ;) ). Merci d’avance ! Amicalement Octave ŕ partir de la france 0246659999 # tours 0261539999 # caen 0278779999 # rouen 0366989999 # lens 0372399999 # metz 0373279999 # dijon 0422139999 # nice 0422149999 # toulon 0458009999 # grenoble 0564119999 # bayonne ŕ partir de "hors de la france" +33246659999 # tours +33261539999 # caen +33278779999 # rouen +33366989999 # lens +33372399999 # metz +33373279999 # dijon +33422139999 # nice +33422149999 # toulon +33458009999 # grenoble +33564119999 # bayonne Czytaj dalej...

Opublikowano:

un petit test VoIP

Bonjour, Pour le service de la téléphonie, nous allons activer les nouvelles tranches de numéro qui nous ont été attribuées par l’ARCEP. Ces numéros ont (normalement) été configuré par tous les opérateurs en France afin de nous rediriger le trafic. Mais un petit test ne serait pas de trop. Pouvez vous appeler ces 10 numéros ŕ partir de différents opérateurs (fixe, mobiles) pour confirmer que vous entendez bien le robot annoncer le numéro en question ? Un feedback sous forme "ok tous : france orange mobile" "ok tous : france orange fixe bretagne" "ok tous : espagne telefonica mobile" serait parfait. S’il y a un "ko" merci d’envoyer sur oles@ovh.net votre numéro de téléphone avec lequel vous n’arrivez pas ŕ joindre ces numéros. Ceci nous permettra de contacter l’opérateur en question afin qu’il configure ces nouveaux numéros. Si tout marche, nous allons activer ces 100000 numéros demain matin (et vous allez pouvoir les commander 3 minutes aprčs … ;) ). Merci d’avance ! Amicalement Octave ŕ partir de la france 0246659999 # tours 0261539999 # caen 0278779999 # rouen 0366989999 # lens 0372399999 # metz 0373279999 # dijon 0422139999 # nice 0422149999 # toulon 0458009999 # grenoble 0564119999 # bayonne ŕ partir de "hors de la france" +33246659999 # tours +33261539999 # caen +33278779999 # rouen +33366989999 # lens +33372399999 # metz +33373279999 # dijon +33422139999 # nice +33422149999 # toulon +33458009999 # grenoble +33564119999 # bayonne Czytaj dalej...

Opublikowano:

Zbyt duże obciążenie przez MySQL

Witam Mam dość poważny problem. Nie mam pojęcia co się dzieje lecz od kilku dni co ok. 30min. – 1h zużycie pamięci sięga 100% ca za tym idzie zapycha się swap. Load skacze to bardzo dużych wartości. Screen z htop http://iv.pl/images/79164578048617470586.png Mój my.cnf [spoiler] Kod: [mysqld] bind-address=127.0.0.1 datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock query_cache_limit=1M query_cache_size=32M query_cache_type=1 max_connections=200 max_user_connections=600 interactive_timeout=100 wait_timeout=100 connect_timeout=10 thread_cache_size=128 key_buffer=128M join_buffer_size=2M max_allowed_packet=32M table_cache=2000 sort_buffer_size=2M read_buffer_size=2M read_rnd_buffer_size=1536K max_connect_errors=10 thread_concurrency=4 myisam_sort_buffer_size=64M skip-locking server-id=1 [mysql.server] user=mysql basedir=/var/lib [safe_mysqld] bind-address=127.0.0.1 err-log=/var/log/mysqld.log pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid open_files_limit=8192 SAFE_MYSQLD_OPTIONS=”–defaults-file=/etc/my.cnf –log-slow-queries=/var/log/slow-queries.log” #[mysqldump] #quick #max_allowed_packet=16M [mysql] no-auto-rehash [isamchk] key_buffer=128M sort_buffer=128M read_buffer=32M write_buffer=32M [myisamchk] key_buffer=128M sort_buffer=128M read_buffer=32M write_buffer=32M [mysqlhotcopy] interactive-timeout [/spoiler] CentOS 9.5 + Plesk 2×2,8GHz 2GB RAM Czytaj dalej...

Opublikowano:

Windows 2003 Standard 32-bit

Witam Posiadam już 1 serwer dedykowany na OVH, chciałem jednak zmienić maszynę na nieco lepszą. Wiąże się to niestety z kompletną instalacją wszystkiego od nowa… Programy, które posiadam nie ruszą na Win 2k8, potrzebuję więc systemu Windows 2003 32-bit. Orientuje się ktoś może, czy da radę go zainstalować? Do wyboru w SP BestOF 2010 jest tylko Win 2k3 64-bit, a kiedy jakieś 4 miesiące temu dzwoniłem do BOK-u ovh, powiedzieli mi, że już kompletnie nie instalują Win 2k3. Jak to więc jest?? Czytaj dalej...

Opublikowano:

Serwer kimsufi/ovh

Witam! Chcę wykupić serwer dedykowany pod dwie strony WWW. Jedna to zwykła strona oparta na Data Life Engine, a druga to mały hosting plików… Zastanawiałem się na dedykiem z kimsufi C-250G , za 59zł Proponujecie abym wziął coś mocniejszego i lepszego? P.S Ruch strony WWW to około 100 osób online, a hosting około 50-60 Czytaj dalej...